Skip to main content

เพื่อฟันขาว สะอาด

ค้นหาสาเหตุของคราบบนผิวฟัน และวิธีกำจัดคราบฟันง่ายๆ เพื่อฟันขาวเป็นประกายของคุณ

สาเหตุของการเกิดคราบเหลืองที่ฟัน

อะไรที่มีผลต่อลักษณะภายนอกของฟันคุณ ?

การสูบบุหรี่

ทานอาหารที่มีสีสัน

อาหารที่มีเม็ดสี สีเหลือง เช่น เชอร์รี่ และ บลูเบอร์รี่ ชา กาแฟ หรือ ไวน์แดง

การสะสมของคราบหินปูน

อายุที่เพิ่มมากขึ้น

การสูบบุหรี่

การสะสมของคราบหินปูน

ทานอาหารที่มีสีสัน

อาหารที่มีเม็ดสี สีเหลือง เช่น เชอร์รี่ และ บลูเบอร์รี่ ชา กาแฟ หรือ ไวน์แดง

อายุที่เพิ่มมากขึ้น