Skip to main content

กิจวัตรประจำวันในการดูแลสุขภาพช่องปาก

มาเรียนรู้วิธีการดูแลช่องปากให้สะอาด และการแปรงฟันอย่างถูกต้องได้ง่ายๆ

อย่าให้คราบพลัค มาทำลายความมั่นใจของคุณ

แบคทีเรียอาศัยอยู่ในช่องปากของคุณในรูปแบบของคราบพลัค คราบพลัคเป็นวัตถุที่เกาะแน่นเป็นชั้นที่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียซึ่งสะสมอยู่บนฟันของคุณ การสะสมนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งจะนำสู่ปัญหาของโรคเหงือกอักเสบ ในที่สุด

แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง

การแปรงฟันบ่อยเกินไปจะทำให้เกิดการสึกหรอของเคลือบฟัน และสร้างความระคายเคืองต่อเหงือก จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการอักเสบ

ควรแปรงฟันอย่างนุ่มนวล

การใช้แปรงสีฟันไม่ควรใช้เหมือนกับการใช้กระดาษทราย ควรแปรงฟันอย่างนุ่มนวล การแปรงฟันแรงเกินไปอาจทำลายเคลือบฟัน และสร้างความระคายเคืองต่อเหงือก ขนแปรงสีฟันที่นุ่มจะขจัดเศษอาหารได้ดีในขณะที่สร้างความเสียหายต่อฟันและเหงือกของคุณน้อยกว่าขนแปรงสีฟันปกติ

วางตำแหน่งแปรงสีฟันอย่างถูกต้อง

ปัญหาสุขภาพฟันส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากส่วนผิวฟัน แต่เริ่มที่ร่องเหงือก เอียงแปรงสีฟันของคุณ 45 องศา และแปรงให้ใกล้กับเหงือกโดยขยับแปรงเป็นวงกลม

อย่าละเลยการใช้ไหมขัดฟัน

แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน ใช้ไหมขัดฟันก่อนการแปรงฟันจะทำให้ส่วนต่าง ๆ สามารถได้รับประโยชน์จากฟลูออไรด์ในยาสีฟัน ซึ่งเมื่อทำอย่างเป็นประจำ สุขภาพช่องปากของคุณจะดีขึ้น