Skip to main content

คุณภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญที่บริษัท ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล กรุ๊ป ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเราได้รับการยอมรับ โดยจะเห็นได้จากใบรับรองและรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ของเรา ซึ่งทำให้ดาร์ลี่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปากที่เชื่อถือได้ในทั่วทั้งภูมิภาค

SGS

2017
SGS ISO 9001

Quality Management Systems Certification

SGS

2017
SGS ISO 14001

Quality Management Systems Certification

SGS

2017
SGS ISO 22716

Quality Management Systems Certification

2013
Intertek ISO 22716:2007(E)

Cosmetics-Good Manufacturing Practices (GMP) Certification

2012
CQC ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2012
SGS ISO 9001:2008

Environmental Management Systems Certification

2012
SGS ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2011
Intertek GMPC

Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products Certification

2010
CQC ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2009
SGS ISO 14001:2004

Environmental Management Systems Certification

2009
SGS ISO 9001:2008

Quality Management Systems Certification

2008
Intertek GMPC

Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products Certification

2008
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2008
CQC ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2006
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

2004
TGA GMP

Good Manufacturing Practice for Medicinal Products

2003
SGS ISO 9001:2000

Quality Management Systems Certification

1999
SGS ISO 9002:1994

Quality System Certification