Skip to main content

สาเหตุ และการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเสียวฟัน

ระวังโรคอื่นๆที่ตามมาหลังมีอาการเสียวฟัน

สาเหตุของอาการเสียวฟัน

อาการเสียวฟันมักเกิดจากการสัมผัสเนื้อฟันในบริเวณรากฟัน เนื่องจากการร่นของเหงือกหรือโรคปริทันต์ เนื้อฟันประกอบด้วยรูขุมขนหรือท่อจำนวนมาก ที่ทำงานจากด้านนอกของฟันไปยังเส้นประสาทที่อยู่ตรงกลาง หากปราศจากการปกป้องเคลือบฟัน ท่อเหล่านี้สามารถได้รับการกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรืออาหารบางประเภท

คุณเคยรู้สึกเจ็บแปลบๆเวลาจิบชาเย็นหรือกัดขนมหวานหรือไม่ ?
คุณเคยรู้สึกเจ็บแปลบๆเวลาจิบชาเย็นหรือกัดขนมหวานหรือไม่ ?

การรักษา

อาการฟันผุ

ถ้ามีอาการเสียวเนื่องจากฟันผุ สามารถรักษาได้โดยการซ่อมแซม (หรือการอุดฟัน)

ถ้ามีอาการเสียวเนื่องจากฟันผุ สามารถรักษาได้โดยการซ่อมแซม (หรือการอุดฟัน)

ถ้ามีสาเหตุมาจากโรคเหงือก ทันตแพทย์สามารถดำเนินการทำความสะอาดในบริเวณโดยละเอียด

เนื้อฟัน

ถ้าสาเหตุเกิดจากการสัมผัสเนื้อฟัน มีการบำบัดเพื่อลดอาการเสียวฟันอยู่หลายวิธี ทั้งการทำที่บ้านด้วยตนเองและโดยทันตแพทย์

การบำบัดด้วยตัวเองที่บ้าน

ใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม

ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มกับยาสีฟันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อย

แปรงฟันอย่างถูกวิธี

แปรงฟันอย่างถูกวิธีและอย่าแปรงแรงเกินไป

เลือกใช้ยาสีฟันอย่างระมัดระวัง

1.ใช้ยาสีฟันสูตรพิเศษเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของปลายประสาทในฟัน
2.ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูง (แนะนำโดยทันตแพทย์) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวฟัน

การบำบัดโดยทันตแพทย์

ฟลูออไรด์วาร์นิช

สามารถใช้ฟลูออไรด์เคลือบบนบริเวณผิวฟันที่ได้รับการสัมผัส เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน

ฟลูออไรด์โฟมหรือเจล

สามารถทาโฟมหรือเจลฟลูออไรด์บนถาดฟอกสีฟัน และครอบฟันไว้เป็นเวลา 3-5 นาที ซึ่งจะให้ฟันได้รับฟลูออไรด์เสริมสร้างความแข็งแรงในปริมาณที่สูง

สารอุดฟัน

สารอุดฟัน ซึ่งคือวัสดุสีเหมือนฟันที่ใช้ยึดติดเพื่อการซ่อมแซมฟัน สามารถใช้เพื่อปิดที่ผิวเนื้อฟัน โดยจะเป็นเกราะต้านตัวกระตุ้นอันเป็นสาเหตุของอาการเสียวฟัน

ฉันจะป้องกันอาการเสียวฟันได้อย่างไร?

สุขอนามัยช่องปาก

รักษาสุขอนามัยช่องปากที่ดี

ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม

เลือกผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มีฟลูออไรด์ และใช้ยาสีฟันที่เหมาะสำหรับอาการเสียวฟัน

หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นกรด

ลดการทานอาหารที่เป็นกรด

ทักษะการแปรง

หลีกเลี่ยงการแปรงฟันที่แรงและบ่อยเกินไป และใช้แปรงสีฟันที่อ่อนนุ่ม
เคล็บลับการดูแลช่องปาก
/
อาการเสียวฟัน
/
สาเหตุ และการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเสียวฟัน