Skip to main content
แปรงสีฟัน ดาร์ลี่ ชาร์โคล คลีน
แปรงสีฟัน ดาร์ลี่ ชาร์โคล คลีน

แปรงสีฟัน ดาร์ลี่ ชาร์โคล คลีน

 • ขนแปรงปลายเรียว 0.01mm

 • ขนแปรงผสานอนุภาค nano charcoal

 • 99% ขนแปรงยับยั้งแบคทีเรีย

 • ขนแปรงปลายเรียว 0.01mm

 • ขนแปรงผสานอนุภาค nano charcoal

 • 99% ขนแปรงยับยั้งแบคทีเรีย

คำอธิบาย
/
คุณสมบัติ

คำอธิบาย

99% ขนแปรงชาร์โคลแอนตี้-แบคทีเรีย^ สะอาดลึกทุกซอกฟัน ลมหายใจหอมสดชื่น

คุณสมบัติ

 • ขนแปรงชาร์โคลผสานนาโน ชาร์โคลจากญี่ปุ่น เพื่อลมหายใจหอมสดชื่น
 • ขนแปรง 0.01 มม.** แอนตี้-แบคทีเรีย^ ช่วยทำความสะอาดลึกระหว่างซอกฟัน
 • หัวแปรงขนาดมาตรฐาน เข้าถึงแม้ซอกฟันซี่ในสุด
 • **ขนแปรงปลายเรียวบางกว่า 0.01 มม.
 • ^จากผลการทดสอบใน Escherichia and Staphylococcus Aureus ว่าสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนขนแปรงได้ 99%

แพ็คเดี่ยว , แพ็ค 2 ฟรี 1

ความกังวล
แบคทีเรียในช่องปาก
แบคทีเรียในช่องปาก
ดีที่สุดสำหรับ
 • tick
  ช่วยทำความสะอาดล้ำลึก
 • tick
  มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ล้ำลึก

99% ช่วยลดแบคทีเรียบนขนแปรง

อนุภาคนาโนชาร์โคลในขนแปรง

ช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บนขนแปรงได้ 99%

หัวแปรงได้มาตรฐาน

ทำความสะอาดเข้าถึงบริเวณฟันกราม
ได้อย่างล้ำลึก

ขนแปรงปลายเรียวแหลม 0.01 mm

เข้าซอกซอนลึกทุกซอกฟันและร่องเหงือก ขจัดคราบพลัคอย่างมีประสิทธิภาพ