เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้เพื่อเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจ เพื่อสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์และเพื่อแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรด คลิกตรงนี้
ลมหายใจหอมสดชื่น

ลมหายใจหอมสดชื่น

รู้สึกผ่อนคลายด้วยลมหายใจหอมสดชื่นยิ่งขึ้น

สาเหตุของการมีกลิ่นปาก

ถ้าคุณรักษาสุขอนามัยช่องปากที่ดี และไม่มีปัญหาช่องปากโดยเฉพาะ กลิ่นปากของคุณอาจจะเกิดจากปัญหาอื่น ๆ ถ้าในกรณีเช่นนั้น ขอแนะนำให้คุณไปพบทันตแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

สุขอนามัยทางทันตกรรมที่ย่ำแย่

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ภาวะปากแห้ง (Xerostomia)

การติดเชื้อในปาก

ปัจจัยภายนอก

ความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกาย

85% ของอาการมีกลิ่นปากเชื่อมโยงกับสุขภาพช่องปาก
85% ของอาการมีกลิ่นปากเชื่อมโยงกับสุขภาพช่องปาก

บอกลาปัญหากลิ่นปากได้เลย !

บอกลาปัญหากลิ่นปากได้เลย !