เอ็กซ์เปิร์ต ซีรีส์
เอ็กซ์เปิร์ต ซีรีส์

เชื่อมั่นในผลลัพธ์ เชื่อมั่นดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต จัดการกับ

สาเหตุของหลักของปัญหาในช่องปาก

ด้วยสูตรที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

เพื่อการดูแลช่องปากในระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

เชื่อมั่นในผลลัพธ์ เชื่อมั่นดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต!

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต จัดการกับ

สาเหตุของหลักของปัญหาในช่องปาก

ด้วยสูตรที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

เพื่อการดูแลช่องปากในระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

Products Product Range

ดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต เฟรช
ดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต เฟรช
ยาสีฟัน ดาร์ลี่ เอ็กซ์เปิร์ต เฟรช เป็นสูตรที่มี
ส่วนผสมของ Zinc Citrate มีประสิทธิภาพ
ในการต่อสู้กับแบคทีเรียและลดกลิ่นปาก
ได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง* ทำให้คุณมีลมหายใจ
ที่สดชื่นอย่างยาวนานขึ้น พร้อมประสบการณ์
การดูแลช่องปากในระดับผู้เชี่ยวชาญ
  • มอบลมหายใจที่สดชื่นยาวนานถึง 12 ชั่วโมง* 
  • ลดแบคทีเรียในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • จัดการที่สาเหตุของกลิ่นปาก 
  • สร้างเกราะป้องกันการสะสมคราบพลัคบนผิวฟัน
  • มอบความรู้สึกที่เย็นสดชื่นจากมินต์
มี 2 ขนาด ได้แก่ 40 กรัม, 120 กรัม

* ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าลดกลิ่นปากและแบคทีเรียได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง
จัดการกับแบคทีเรียในช่องปาก และลดกลิ่นปาก
ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ระงับกลิ่นปากยาวนาน 12 ชั่วโมง
ส่วนผสมของ Zinc Citrate ที่มีประสิทธิภาพ
© 2018 บริษัท ฮอว์ลี แอนด์ เฮเซิล (บีวีไอ) จำกัด ได้สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย