คุณภาพและความปลอดภัย

คุณภาพและความปลอดภัย
คุณภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญที่บริษัท ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล กรุ๊ป
ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเราได้รับการยอมรับ โดยจะเห็นได้จากใบรับรองและรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ของเรา
ซึ่งทำให้ดาร์ลี่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปากที่เชื่อถือได้ในทั่วทั้งภูมิภาค

คุณภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นกุญแจสำคัญที่บริษัท ฮอว์ลี่ แอนด์ เฮเซิล กรุ๊ป
ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเราได้รับการยอมรับ โดยจะเห็นได้จากใบรับรองและรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ของเรา
ซึ่งทำให้ดาร์ลี่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์การดูแลช่องปากที่เชื่อถือได้ในทั่วทั้งภูมิภาค

ใบรับรอง

ใบรับรอง
ใบรับรอง
2013

Intertek
ISO 22716:2007(E)

Cosmetics-Good Manufacturing
Practices (GMP) Certification

2012

CQC 
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2012

SGS
ISO 9001:2008

Environmental Management
Systems Certification

 

2012

SGS
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

 

2011

Intertek
GMPC

Good Manufacturing Practice of
Cosmetic Products Certification

2010

CQC
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2009

SGS
ISO 14001:2004

Environmental Management
Systems Certification

 

2009

SGS
ISO 9001:2008

Quality Management
Systems Certification

2008

Intertek
GMPC

Good Manufacturing Practice of
Cosmetic Products Certification

2008

SGS
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

2008

CQC
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

2006

SGS
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

2004

TGA
GMP
Good Manufacturing
Practice for Medicinal
Products

2003

SGS
ISO 9001:2000
Quality Management
Systems Certification

1999

SGS
ISO 9002:1994
Quality System Certification

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ได้รับ
© 2018 บริษัท ฮอว์ลี แอนด์ เฮเซิล (บีวีไอ) จำกัด ได้สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย
คุณกำลังเข้าชมเว็บไซต์ประเทศไทย